Věta a souvětí

NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE
 
SKOLAKOV.EU
 

    URČOVÁNÍ VĚTNÝCH VZORCŮ