Český jazyk 4. třída

NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE
SKOLAKOV.EU

Vyjmenovaná slova - procvičování

DIKTÁTY A PRAVOPISNÁ CVIČENÍ

Podstatná jména

 VZORY PODSTANÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO

VZORY PODSTANÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO

Slovesa

OBRÁZKOVÁ SLOVESA - určování mluvnických kategorií sloves