Věta - slovo - slabika

NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE
SKOLAKOV.EU
 

 

U VČELIČEK určování počtu slov

ve větě
   
VE ŠKOLE určování počtu slabik

ve slově
   
Z POHÁDKY

DO POHÁDKY
řazení vět podle posloupnosti
   
TÝNA A JEJÍ TÝDEN hranice slov ve větě
   
DOBRODRUŽSTVÍ

MEDVÍDKA PÚ
určování druhů vět