Český jazyk 3. třída 

KLÁVESA F11 - ZOBRAZENÍ CVIČENÍ NA CELOU OBRAZOVKU

NĚKTERÁ CVIČENÍ FUNGUJÍ JEN V PROHLÍŽEČI INTERNET EXPLORER

PO KLIKNUTÍ NA UČIVO BUDETE PŘESMĚROVÁNI NA NOVÝ ŠKOLÁKOV.

Párové souhlásky

PROCVIČOVÁNÍ PSANÍ PÁROVÝCH SOUHLÁSEK

 Věta, souvětí

 URČOVÁNÍ VĚTNÝCH VZORCŮ

URČOVÁNÍ DRUHŮ VĚT

Přehled vyjmenovaných slov

                 

po B                            po L                         po M                        po P

     

         po S                           po Z

 

Vyjmenovaná slova

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

 VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

 VYJMENOVANÁ SLOVA PO M - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

 VYJMENOVANÁ SLOVA PO P - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

 VYJMENOVANÁ SLOVA PO S - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

   

Souhrnné procvičování vyjmenovaných slov

DIKTÁTY A PRAVOPISNÁ CVIČENÍ

Mluvnické kategorie podstatných jmen

UČIVO O PODSTATNÝCH JMÉNECH - ROD, ČÍSLO A PÁD PODSTATNÝCH JMEN

Mluvnické kategorie sloves

URČUJEME OSOBU, ČÍSLO A ČAS

Význam slov

SLOVA SOUZNAČNÁ