Český jazyk 3. třída 

Webnode
NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE
SKOLAKOV.EU

Párové souhlásky

PROCVIČOVÁNÍ PSANÍ PÁROVÝCH SOUHLÁSEK

 Věta, souvětí

 URČOVÁNÍ VĚTNÝCH VZORCŮ

URČOVÁNÍ DRUHŮ VĚT

 

Vyjmenovaná slova

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

 VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

 VYJMENOVANÁ SLOVA PO M - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

 VYJMENOVANÁ SLOVA PO P - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

 VYJMENOVANÁ SLOVA PO S - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

   

Souhrnné procvičování vyjmenovaných slov

DIKTÁTY A PRAVOPISNÁ CVIČENÍ

Mluvnické kategorie podstatných jmen

UČIVO O PODSTATNÝCH JMÉNECH - ROD, ČÍSLO A PÁD PODSTATNÝCH JMEN

Mluvnické kategorie sloves

URČUJEME OSOBU, ČÍSLO A ČAS

Význam slov

SLOVA SOUZNAČNÁ

 

 

 


Webnode

Kontakt

Mgr. Jana Zapletalová