Český jazyk 2. třída

PO KLIKNUTÍ NA UČIVO BUDETE PŘESMĚROVÁNI NA NOVÝ ŠKOLÁKOV. 
 

Věta - slovo - slabika

POČET SLOV VE VĚTĚ 

POČET SLABIK VE SLOVĚ 

ŘAZENÍ VĚTPODLE POSLOUPNOSTI

Abeceda

UČÍME SE ABECEDU

POČET SLOV PODLE ABECEDY

Význam slov

SLOVA PROTIKLADNÁ 

SLOVA NADŘAZENÁ A PODŘAZENÁ

 

Samohlásky

ROZDĚLENÍ HLÁSEK 

PSANÍ Ú - Ů 

 Souhlásky

TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY 

PSANÍ Y / I PO TVRDÝCH A MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH

Párové souhlásky

PÁROVÉ SOUHLÁSKY UVNITŘ A NA KONCI SLOV

Slovní druhy

 

PODSTATNÁ JMÉNA 

SLOVESA 

URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Porozumění čtenému

    10 všetečných otázek pro malé  čtenáře  

     Skládání slov - Domácí zvířátka

   Skládání slov - Zvířátka v ZOO

   Skládání slov - Zvířátka z lesa