Český jazyk 3. třída 

NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE
SKOLAKOV.EU

Párové souhlásky

PROCVIČOVÁNÍ PSANÍ PÁROVÝCH SOUHLÁSEK

 Věta, souvětí

 URČOVÁNÍ VĚTNÝCH VZORCŮ

URČOVÁNÍ DRUHŮ VĚT

 

Vyjmenovaná slova

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

 VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

 VYJMENOVANÁ SLOVA PO M - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

 VYJMENOVANÁ SLOVA PO P - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

 VYJMENOVANÁ SLOVA PO S - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z - přehled vyjmenovaných slov, tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná, diktáty

   

Souhrnné procvičování vyjmenovaných slov

DIKTÁTY A PRAVOPISNÁ CVIČENÍ

Mluvnické kategorie podstatných jmen

UČIVO O PODSTATNÝCH JMÉNECH - ROD, ČÍSLO A PÁD PODSTATNÝCH JMEN

Mluvnické kategorie sloves

URČUJEME OSOBU, ČÍSLO A ČAS

Význam slov

SLOVA SOUZNAČNÁ