Vlastivěda 4. třída - historická část

NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE
SKOLAKOV.EU

 

PRAVĚK

  

DOBA KAMENNÁ

  

KELTOVÉ NA NAŠEM ÚZEMÍ - prezentace, odkazy

   

STŘEDOVĚK

  

SLOVANÉ - původní vlast Slovanů, pohanské náboženství, dovednosti

  

SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ - vznik Sámova kmenového svazu, sjednocení slovanských kmenů

  

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE - vznik, první vládci, šíření křesťanství, příchod Konstantina a Metoděje

  

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT - vláda knížat z rodu Přemyslovců, život za vlády prvních Přemyslovců, sídla vzdělanosti, románský sloh, Kosmas

  

VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ - rozvoj českého státu ve 13. století, poslední Přemyslovci - Přemysl Otakar I., Václav I., Anežka Česká, Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III. 

  

ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ - Lucemburkové na českém trůnu - Jan Lucemburský, Karel IV. ,vláda Karla IV.

 

Vlastivěda 4. třída - zeměpisná část

 

 

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY - typy krajiny, pohoří, hory a nížiny