Prvouka 3. třída

NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE
SKOLAKOV.EU

  Ž I V Á     P Ř Í R O D A  

Živočichové

SAVCI - co bychom měli vědět o savcích, stavba těla savců, poznávání savců podle srsti

 

PTÁCI - co bychom měli vědět o ptácích, stavba těla ptáků, poznávání ptáků podle hlasu

RYBY - co bychom měli vědět o rybách, stavba těla ryb, poznávání nejznámějších sladkovodních i mořských ryb

OBOJŽIVELNÍCI - co bychom měli vědět o obojživelnících, stavba těla objživelníků, poznávání našich nejznámějších obojživelníků

   

Houby

HOUBY - samostatná skupina živých orgamismů, přehled hub, rozdělení, test

Rostliny

PODZEMNÍ ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN - kořen, význam kořene pro rostlinu, test na procvičení učiva

NADZEMNÍ ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN - stonek, list, květ, plod

  N  E  Ž  I V Á     P Ř Í R O D A  

NEŽIVÁ SOUČÁST PŘÍRODY - VODA význam vody pro život na Zemi

NEŽIVÁ SOUČÁST PŘÍRODY - VZDUCH význam vzduchu, složení vzduchu 

VODA V KRAJINĚ - rozdělení vody v krajině - voda stojatá a tekoucí

 

 

 


Krajina v okolí domova

 

CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT :

ORIENTACE V KRAJINĚ

 

URČOVÁNÍ HLAVNÍCH A VEDLEJŠÍCH SVĚTOVÝCH STRAN  

 

 

 

ORIENTACE NA MAPĚ - ELIŠKA VE MĚSTĚ

 

 

 

     
     

 


Město a vesnice 

 

NAŠE OBEC 

MAPY A MAPOVÉ ZNAČKY


Cesta do školy

CVIČENÍ, KTERÁ JSOU OZNAČENY SYMBOLEM , POTŘEBUJÍ KE SVÉMU PŘEHRÁNÍ PROGRAM  FLASH PLAYER. TEN NAJDETE ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE

    DOPRAVNÍ ZNAČKY, SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ SIGNÁLY ...  

 

  PRAVIDLA PRO CHODCE A CYKLISTU

 BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU - TEST 1  

 

 BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU - TEST 2

OPAKUJEME NA PROVĚRKU - DOMOV, RODINA, ŠKOLA - TEST 1

OPAKUJEME NA PROVĚRKU - DOMOV, RODINA, ŠKOLA - TEST 2

  ZAHRAJTE SI HRU : DĚTI BEZPEČNĚ NA SILNICI