Matematika 3. třída

NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE
SKOLAKOV.EU
 

 NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DO 100  

Učíme se násobení a dělení

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 6

NÁSOBENÍ 
A DĚLENÍ 7

NÁSOBENÍ 
A DĚLENÍ 8

NÁSOBENÍ 
A DĚLENÍ 9

 

Procvičování násobení a dělení

UČÍME SE ZPAMĚTI NÁSOBILKU - tréninkové procvičování násobilkových spojů zpaměti (násobilka 4 - 10)

SOUHRNNÁ CVIČENÍ - prověření znalosti násobení a dělení (0 - 10)

 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100

PROCVIČOVÁNÍ PŘÍKLADŮ NA SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 - hravé procvičování

 

DĚLENÍ SE ZBYTKEM

Učíme se názorně dělení se zbytkem

 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ  MIMO OBOR NÁSOBILEK

  

ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK

ČÍSELNÝ OBOR DO 1 000

  

POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL

 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000 ZPAMĚTI

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000 - hry a cvičení na procvičení sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem desítky

 

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000 - hravé procvičování sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem desítky