Český jazyk 2. třída

NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE
SKOLAKOV.EU
 

Věta - slovo - slabika

POČET SLOV VE VĚTĚ 

POČET SLABIK VE SLOVĚ 

ŘAZENÍ VĚTPODLE POSLOUPNOSTI

Abeceda

UČÍME SE ABECEDU

POČET SLOV PODLE ABECEDY

Význam slov

  

SLOVA PROTIKLADNÁ 

SLOVA NADŘAZENÁ A PODŘAZENÁ

 

Samohlásky

  

ROZDĚLENÍ HLÁSEK 

PSANÍ Ú - Ů 

 Souhlásky

  

TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY 

PSANÍ Y / I PO TVRDÝCH A MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH

Párové souhlásky

PÁROVÉ SOUHLÁSKY UVNITŘ A NA KONCI SLOV

Slovní druhy

 

PODSTATNÁ JMÉNA 

SLOVESA 

URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ