Souhlásky

NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE
SKOLAKOV.EU
CIRKUSE učíme se tvrdé slabiky
   
ZVĚDAVÉ BERUŠKY tvrdé slabiky, pravopisná cvičení
   
LETECKÝ DEN měkké slabiky, pravopisná cvičení
   
KŘÍŽOVKOVÉ HÁDANKY procvičování psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
   
DIKTÁTY psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
   
POD HLADINOU MOŘE procvičování psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
   
MOTÝLÍ LOUKA cvičení v pogramu PowerPoint