Pamětné násobení a dělení
nad 10 000

NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE
 
 
 
PEJSEK PLUTO učíme se tvrdé slabiky
   
RYCHLÁ ROTA pamětné dělení čísel větších

než 10 000